DANMARKS MEDIE- OCH JOURNALISTHÖGSKOLA

Danmarks Medie- och Journalisthögskola DMJX får en central placering på campusområdet i Katrinebjerg och kommer att innehålla allt som en modern medie- och journalisthögskola behöver för undervisning, produktion, kursverksamhet och forskning.

Den nya byggnaden utformas som en inbjudande, karaktärsfull och framtidssäkrad plattform för DMJX och kommer bli en naturlig mötesplats för studerande, lärare, forskare och representanter från medie- och kommunikationsbranschen.
En hög grad av anpassning för både hyresgäst och ägare är införlivad i byggnadens design.

Byggnaden består av sex till sju våningar som organiseras i tre arkitektoniska huvudelement: Landskapet, Mellanrummet och Molnet.

“Landskapet” uttrycks i en bas av tegelsten som bygger vidare på den befintliga terrängen och förmedlar tillgång till byggnaden och en stor offentlig takträdgård med öppna, utvändiga trappor.

“Mellanrummet” består av transparenta glasfasader och rymmer allt det som ska vara mest synligt och tillgängligt för alla i DMJX, bl.a. mediacenter, servicecenter och matsal.

“Molnet” rymmer en bred palett av studielokaler, undervisningslokaler samt administration och en takterrass längst upp.

Alla områden sammankopplas med en ny centralhall som refererar till den gamla Journalisthögskolans centralhall samt ett vertikalt och horisontellt uppehållsrum som blir en katalysator för mötet mellan människor.

ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 4079 7011
PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Arkitekt MAA
Ass. Partner/Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adress: Helsingforsgade, Århus
År: 2017-2019
Omfattning: 8.600 m²
Byggherre: Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, FEAS
Hyresgäst: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX
Arkitekt: Arkitema Architects
Utmärkelser: 1:a pris i totalentreprenadstävling
Ingenjör: Midtconsult
Totalentreprenör: Jørgen Friis Poulsen A/S