DET LILLE UNIVERS

Det lille univers, barnomsorgsinstitution

Det lille Univers i Ørestad är en barnomsorgsinstitution som består av fem barngrupper à 22 barn på ca 2 år och uppåt, samt fem grupper à 12 barn under 2 år, med tillhörande utomhusområden och lekplats. Institutionen har totalt plats för 170 barn och 34 anställda. Här finns dessutom en utomhusförskola, vars 50 barn och sex vuxna har Det lille univers som samlingsplats.

Byggnaden är i tre våningar och har ett modernt formspråk. Vid valet av fasadmaterial och utformning har man eftersträvat en storlek och proportioner som motsvarar omgivningens skala. Byggnaden består av en länga som är placerad så nära metrolinjen som möjligt, för att utomhusytorna (som inkluderar 17 parkeringsplatser) ska kunna tillvaratas på bästa sätt. Lekplatsen har formen av ett samlat rum, och är indelad i mindre zoner med olika aktiviteter, rumsligheter, material och miljöer.

Det lille Univers har en hög grad av energibesparande åtgärder som minskar energiupptagningen, och institutionen lever därmed upp till kraven för den danska standarden energiklass 2. De energibesparande åtgärderna är integrerade i byggnaden, bland annat i form av solceller och mossa på taket.

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adress: Nordre Digevej 2, København S 
Uppförandeår: 2011
Omfattning: Byggnad 1.770 m², utomhusarea 1.700 m² 
Byggherre: Københavns Ejendomme 
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Søren Jensen A/S