DTU LYNGBY AUDITORIEBYGNING

Arkitema ansvarade under 2003-2008 för rådgivning av arkitektarbeten på DTU där 10 000 personer studerar och arbetar dagligen. Från 2008 till 2012 har Arkitema varit ansvariga för totalrådgivningen kring projektet och då tillvaratagit både arkitekt- och ingenjörstjänsterna för DTU.

Arbetet omfattar både nybyggnation och tillbyggnad av:

• undervisningslokaler
• auditorier
• gemensamhetslokaler
• laboratorier
• verkstadslokaler
• skyltning
• landskap
• inredning

Arbetet utförs för DTU Campus Service och omfattar också att för de enskilda instituten ta fram programmerings- och inredningsförslag samt budget.

Arkitema har även tagit fram idékoncept för DTU/SCION, en forskarpark som är integrerad i DTU.

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adress: Anker Engelundsvej 1, Kgs. Lyngby
År: 2012
Omfattning: ca. 1500 m2
Byggherre: Danmarks Tekniska Universitet, Campus Service Institutter
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Moe