DTU LYNGBY VIDENSCENTER

Danmarks Tekniska Universitet – kunskapscenter

Ett modernt tekniskt universitet med socialA inlärningsmiljöer och tekniskt komplexa laboratorier.

Danmarks Tekniska Universitet i Lyngby rymmer 10 000 studenter och personal. De existerande byggnaderna från 1960-talet är designade av Eva och Niels Koppel. Anläggningen är idag under gradvis förnyelse.

Detta projekt omfattar en nyutveckling av DTUs centrala bibliotek och matsal i anläggningens huvudbyggnad. Målet för projektet var att utveckla nya och tidsenliga läromiljöer. Kunskapscentret är nytt och inspirerande inom campus, präglat av sin speciella design. Det är utformat med en upphöjd platå och med en rumsstor informationsskärm. Detta är kunskapscentrets kommunikationsplats där utställningar och information byts ut regelbundet. Denna plats är också inredd med färgstarka arbetsplatser för att kunna användas som uppehållsrum och för studier.

 

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adress: Anker Engelundsvej 1, Kgs. Lyngby
År: 2013
Omfattning: ca. 1000 m2
Byggherre: Danmarks Tekniske Universitet, Campus Service Institutter
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Moe & Brødsgaard