Energi- og teknologibygning, Universitetet i Bergen

Energi- och teknologibyggeriet (EnTek) är en avancerad forsknings- och undervisningsbyggnad som innehåller nya, moderna faciliteter för undervisning och forskning på Universitet i Bergen. Samtidigt ges plats för företag i energi- och teknikbranschen, för att skapa kunskapsutbyte och nya idéer inom branschen.

Projektet är resultatet av en vision som Bergen Science City formulerade i samband med en internationell arkitekttävling. Målet är att skapa ramar för ett nytt spännande tvärvetenskapligt samarbete mellan forskning och näringsliv med ambitionen att bli en internationell portal för energi-, klimat- och teknisk innovation. EnTek erbjuder ett inkluderande arkitektonisk koncept, som tillvaratar universitetets, individens och Bergens visioner, behov och mål.

Universitetet i Bergen är ett universitet som genom sin placering på Nygårdshøyden är mycket synligt, tätt arrangerat och med en klar identitet. EnTek-byggnaden skapar en ny koppling mellan de befintliga forskningsmiljöerna genom ett gemensamt stadsrum som kallas Forskerparken. Den ligger som ett samlande gemensamt utrymme och definierar det nya forskningsklustret.

Längs en ny diagonal förbindelse till universitetet ligger entréerna på flera våningar som skapar tillgänglighet genom byggnadens olika gemensamma ytor. Projektet strävar efter att placera byggnaden så nära centrum och Lars Hillesgate som möjligt, för att göra Forskerbyen synlig och tillgänglig för alla. I byggnadens sydliga del mot spårvägen placeras därför den mest offentliga delen, med undervisning och ett stort auditorium med entré och gemensamma ytor.

Planlösningen är själva drivkraften för det  tvärvetenskapliga samarbetet och är avgörande för dynamik, trivsel och koncentration.  Det skapas därför varierande och flexibla ytor med mycket dagsljus som ger utrymme för koncentration, forskning och nytänk genom kontorsrum, laboratorier och den externa forskningsparken. Tydligt definerade professionella enheter knyts samman i en sammanhängande gemensam yta som sträcker sig mellan de tre byggnadsvolymerna och skapar ett överskådligt sammanhang. Denna förbindelse ger associationer till en DNA-sträng, där baserna är ordnade i en samlande struktur.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adress: Nygårdshøyden, Bergen
År: 2016-
Omfattning: 17 500 m²
Byggherre: Universitetet i Bergen, Christian Michelsens Research m.fl.
Arkitekt/Landskap: Arkitema Architects, Arkitektgruppen Cubus
Ingenjör: EKJ m.fl.