GENTOFTE SKOLE - OMBYGGNAD

I samband med en större ombyggnad av den befintliga skolbyggnaden skapas nya arbetsplatser för lärarkollegiet. En ny matsal med kök etableras och får ett flertal användningsområden; förberedelser, korta möten och gemensamma aktiviteter. Utöver detta har även flera nya pausytor, grupprum och uppehållsytor tillkommit.

Den gamla kolkällaren är nu omvandlad till ett nytt wellness-center för personalen med omklädningsrum, bad, wc och torkrum. Ursprungligen ingick inte kolkällaren i uppdraget men efter ett förslag från Arkitema har nu ytorna fått nytt användningsområde och har blivit en viktig del av personalens vardag.

Ombyggnaden omfattar också nya lokaler innehållandes mötesrum, mindre arbetsplatser och elevtoaletter. En ny sorts rum har tillkommit där wc, makeup-rum och mötesrum kombinerats.

Alla de nya och annorlunda tilltagen är utförda i nära samarbete med Gentofte Skoles elever, lärare och rådgivare från Gentofte kommun.

 

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adress: Baunegårdsvej, Gentofte
Omfattning: Ca. 600 m²
Byggherre: Gentofte Kommun, Gentofte Ejendomme
År: 2012-2014
Arkitekt: Arkitema Architects