HELLERUP SKOLE

Framtidens skola

Det första steget mot den nya skolan var en koncepttävling som utlystes i januari 2000.

Tävlingens huvudmål var just utvecklingen av en användarintegrerad samarbetsform, samt formuleringen av ett övergripande arkitektoniskt koncept, baserat på pedagogiska visioner.

Byggprogrammet utvecklades i nära samarbete och kreativ dialog med rådgivningsgruppen och aktörerna i skolutbyggnadsprojektet samt de många intressenterna i övrigt – elever, föräldrar, lärare och förskollärare, styrelser, kommun o.s.v. Alla har de fått vara med och utveckla visionerna för framtidens skola i Gentofte kommun.

Projektet präglas av det synnerligen intensiva och dynamiska samarbete som varit styrande i processen – först med SKUB, sedan med huvudentreprenören. Huvudprojektering och uppförande skedde parallellt och i ett öppet partnersamarbete, en arbetsform som även avspeglar sig i skolans utformning. Här och där ser man skevheter i väggarna och finurliga trapprum, vilket snarare är ett resultat av samarbetsformen än av funktionella och arkitektoniska önskemål. Dessa överraskningar har varit viktiga, och de har tillfört byggnaden upplevelsemässiga kvaliteter.

Hellerup Skole har fått pris av Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, 2002.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adress: Dessaus Boulevard, Tuborg Syd, 2820 Gentofte 
Omfattning: 8 200 m² - tre spor, 750 elever 
Uppfört: 2002 samt diverse ombyggnader 2007-2011 
Byggherre: Gentofte Kommune 
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskapsarkitekt: Arkitema Urban Design 
Ingenjör: Søren Jensen A/S og Balslev A/S 
Entreprenör: NCC Danmark A/S
Utmärkelser: Præmieret af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse