KAROLINSKA INSTITUTET SYD – HUVUDBYGGNAD

Befintlig byggnad har byggts om succesivt och innehåller nu utbildningslokaler för tandläkare, tandhygienister och biomedicinare. Här finns också administrationslokaler, odontologisk forskning, bibliotek och generella undervisningslokaler.

Mellan tillbyggnaden och den befintliga byggnaden har skapats en ljusgård med inomhusklimat. Ljusgården är det samlande rummet med gemensamma ytor såsom kafé och bibliotek. Den trappade innerfasaden helt i glas står i kontrast mot den f d ytterfasaden av betong.

Glasfasaden mot sydost och Alfred Nobels allé har svarta bröstningar av fibercementskivor, rostfria plåtkassetter och en utvändig solavskärmning av aluminium. Vi fick uppdraget genom förordande efter ett parallellt uppdrag.

URBAN BLOMBERG
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 709 628 438

Fakta

Adress: Alfred Nobels Allé 8, Huddinge, Sverige
År: 1998-2002
Omfattning: Nybyggnad 10 000 m². Ombyggnad 25 000 m²
Beställare: Akademiska Hus
Arkitekt: Arkitema Architects