KONGEHØJSKOLEN

Om- och tillbyggnaden av Kongehøjskolan i Aabenraa i Danmark medför att två existerande skolor; Brundlundskolen och Rugkobbelskolen slås samman till en ny skola med fritidsverksamhet. Arkitema är generalkonsult för projektet efter att ha vunnit en inbjuden arkitekttävling.

Den nya Kongehøjskolan byggs efter nutidens och framtidens krav på energi- och resursförbrukning och månar om de senaste visionerna inom både lek och lärande.  Skolan bildas av två väldigt olika byggnader, dels den tidigare Rugkobbelskolan och dels en gammal industribyggnad som byggs om för att rymma lågstadiet och fritidsverksamheten. I båda byggnaderna kommer det finnas lokaler anpassade för de olika åldrarna samt personalrum.

Byggnationen innebär olika utmaningar för att få de två byggnaderna att passa med varann både i arkitektur och organisation. Med det nya lågstadiet i en nedlagd fabrik skapas möjligheter för helt nya inramningar för lärandet där de gamla fabrikshallarna utnyttjas för olika aktiviteter.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adresse: Tøndervej 90 / Dr. Margrethes Vej 60, Aabenraa
Byggherre: Aabenraa Kommune
Omfattning: Nybygning: ca. 4.250 m², ombygning: ca. 6.550 m²
Arkitekt: Arkitema Architects 
Landskap: Arkitema Urban Design
Uppförandeår: 2012-2014
Ingejör: Moe & Brødsgaard
Utmärkelse: 1:a pris i inbjuden tävling