KUA2 - KØBENHAVNS UNIVERSITET AMAGER

KUA2 är en ny central del av köpenhamns universitet, Campus söder i Örestad Nord. Projektet är den del av en byggnadstrilogi med fakulteterna humaniora, juridik och teologi. Byggnadsavsnitt 2 (KUA2) bildar ett nytt organisatoriskt centrum för humaniora och campus som helhet.
Byggnaderna innehåller ett nytt fakultetstorg, butiker samt ett “one-stop-shop” som samlar en rad servicefunktioner; tre institut, en avdelning för musikvetenskap, ett forskningsprojektområde, fakultetsadministration och campus driftcentrum.
Utbildningsområdet samlas omkring en ny ”inlärningsgata”, där instituten, ett kunskapscentrum och undervisningslokalerna skapar en funktionell resurssnål synergi samt tvärvetenskapliga studiemiljöer.
Projektet utförs uteslutande i 3D (Revit) med objektbaserad teknologi som medför bättre teknisk och ekonomisk produktsäkerhet samt göra projektet mer hållbart och kundanpassat.

De viktigaste parametrarna i projektet:

  • Visionära studie- och forskningsmiljöer 
  • Hållbarhet och ”Grönt Campus” (Innomhusklimat och energi inkl. solfångare, solceller och gröna tak) 
  • Återvinning av nedrivningsmaterial (befintlig byggnadsstomme)
  • Flexibilitet
  • Tydlig logistik som säkrar orientering och upplevelse
  • Ljus och transparens i arkitekturen
  • Tydliga sammanhang och helhettänk för campus.
ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ Leder
Tlf. +45 4079 7011

Fakta

Adress: Njalsgade, København 
Uppförandeår: 2007-2013 
Omfång:  37 000 m²
Byggherre: Bygningsstyrelsen 
Arkitekt, projekteringsledning och byggnadsledning: Arkitema Architects
Landskapsarkitekt: Svend Kierkegaard A/S og SLA
Ingenjör: EKJ A/S og Balslev A/S
Kontraktsform: Fagentreprise/Storentreprise