KUNSKAPS- OCH KULTURCENTRUM FALKENBERG

Gymnasieskola - Bibliotek - Kulturskola

I förslaget placeras den nya byggnaden för bibliotek, gymnasieskola och kulturskola i kvarteret Krispeln i centrala Falkenberg. Platsen och byggnaderna planeras för att skapa en stark och lättillgänglig mötesplats i staden, med fokus på utveckling av kultur och kunskap. Byggnaden har ett samlande torg med entré och ett öppet café mot torget.

Den nya byggnaden och Hus 3 binds samman med en bred kontaktyta. Våningsplanen är förskjutna i förhållande till varandra för att skapa varierande volymer och rum, såväl utvändigt som invändigt. Byggnaden får en fasad av tombak (en form av mässing som används utomhus). Befintligt Hus 3 får en fasad av perforerad anodiserad aluminiumplåt.

Byggnadens exteriör skall återspegla innehållet på ett sätt som lockar. Byggnaden skall bli en symbol för kommunens ambitioner vad gäller kunskap och kultur.Transparens och öppenhet skall bidra till nyfikenhet och deltagande, vilket stödjer kommunens ambitioner när det gäller integration och demokrati.

BRITTA FORESTIER
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 766 279 006
PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adress: Kvarteret Krispeln, Falkenberg
År: 2015
Omfattning: 7 500 m²
Beställare: Falkenbergs kommun
Arkitekt: Arkitema Architects