LEJRE FORSØGSCENTER

Försökscentret ligger i ett böljande landskap med skog, sjöar och ängar. Vi har lagt till de nya byggnaderna med respekt för landskapets kvaliteter och med utgångspunkt i områdets byggnadstradition. Ett besökscenter och personalhus, men även ett utbildningscentrum i form av en länga som passar in i sammanhanget med de två existerande husen. Besökscentret och personalhuset smälter in i omgivningen med sina grästak, och mot öst gräver huset sig in i marken och underordnar sig landskapet. Byggnaden innehåller lunch- och omklädningsrum, ett stort flexibelt kontor med integrerat bibliotek och arkiv samt filmsal. Dessa kan användas tillsammans för arrangemang upp till 100 personer.

Utbildningscentret hämtar inspiration från områdets ursprungliga byggnader med deras valmade tak och långsträckta volymer. Huset består av tre delar med olika funktioner. På vinden förvaras de många dyrbara kostymer som gästerna använder. Längs husets öst- och västfasader byggs övertäckta uteplatser.

Anläggningen är CO2 neutral i sin uppvärmning och varmvattenproduktion då den har projekterats med jordvärme, solvärme samt pelletskamin som primär energikälla. 

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adress: Slangealleen, Lejre
Uppförandeår: 2008-2009
Omfattning: Velkomstcenter 816 m², Skoletjeneste 550 m²
Byggherre: Sagnlandet Lejre
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskapsarkitekt: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Espensen A/S
Totalentreprenör: Sigma Entreprise A/S