Liten Lär

Liten Lär startades 1988 och har haft sina lokaler i Rosendalsskolan, en vacker skola byggd 1901 med en stor trädgård med många träd. Vårt förlag på en ny förskola bygger på de kvaliteter som redan finns i dagens skola samt i den intilliggande skogen och i Rosendals parker.

Ambitionen har varit att skapa goda arkitektoniska ramar för lek och lärande – och skapa intresse hos barnen för jordens begränsade resurser. Det handlar om sol och solenergi, vind och vatten, om att vara självförsörjande och att se sin skola som en positiv del av det samlade ekosystemet.

Liten Lär blir ett energiproducerande passivhus med ett tätt och välisolerat klimatskal med en massiv trästomme. Kombinerat med solcellspaneler och värmeproducerande jordvärme är därför den framtida skolan ett gott exempel på klimatmedveten och framtidssäkrade skolbyggnader.

BRITTA FORESTIER
Associate, Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef Learning
Tlf. +46 766 279 006

Fakta

Adress: Rosendal, Uppsala
År: 2016
Omfattning: 1450 m² BTA
Arkitekt: Arkitema Architects