LYRESKOVSKOLEN

Lyreskovskolan  ersätter tre existerande skolor i Aabenraa Kommun i Danmark och uppförs i anknytning till den existerande Bov Skola. Skolan byggs med tillhörande fritidsverksamhet och kommer inhysa ca 800 elever och 90 personal. Projektet är resultatet av en inbjuden arkitekttävling och är nu under projektering med Arkitema som generalkonsult.

Den nya skolan placeras i två byggnader,  med låg- och mellanstadiet i en ny byggnad, och högstadiet i den gamla Bov Skola som byggs om- och till. Varje del får sin egen identitet med unik inredning och miljöer som anpassas efter den åldersgrupp som skall gå där. Skolans indelning i olika miljöer är inspirerande och skapar en känsla av småskalighet och trygghet.

Den nya skolbyggnaden är i två plan omkring ett centralt inomhustorg som används som gemensamt utrymme. Detta blir utgångspunkt för många av dagens aktiviteter och inhyser bland annat en aktivitetshall och fritidsverksamhet. Här skapas en flexibel och allsidig läromiljö som stödjer skolans visioner för framtidens lärande i Åbenrå.

Fasaden kläs med plattor av galvaniserat stål och ingången markeras med trä. Träet går igen i interiören med den stora inomhustrappan byggd i trä. Den nya skolan baseras i hög grad på mötet mellan byggnad och landskap, där byggnaden skapar avgränsning för utemiljöerna och ger en utmanande miljö för både lek och lärande.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Arkitekt MAA
Ass. Partner/Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adress: Bov, Aabenraa Kommune
Omfattning: Ca. 9500 m2 nybyggnad och ca. 2000 m² ombyggnad
Byggherre: Aabenraa Kommune
År: 2013-2015
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Rambøll