MÄLARDALENS HÖGSKOLA

Vårt förslag för Mälardalens Högskola är en funktionell, flexibel och tillgänglig byggnad som kan förändras över tid och som förkroppsligar högskolans intentioner om att skapa en stark symbol för, och identitetsbärare av, högskolans varumärke. Byggnaden bidrar på ett övertygande sätt till Eskilstunas profilering som kunskapsstad, både genom sitt samspel med sin historiska kontext och som socialt nav i kunskapsstråkets mittpunkt. Genom sin inkluderande bottenvåning och respektfulla volymbehandling blir kunskapskvarteret en karaktärsfull ny årsring i stadens historia, och ett positivt tillskott i omgivande stadsrum.  

Det bärande motivet för nya MDH är att skapa en vital och flexibel undervisningsmiljö som understödjer kunskapsutbytet mellan studerande och lärare, mellan besökare och byggnad. Funktioner och flöden vävs samman och integreras genom hela byggnaden med målet att öka kontaktytorna och optimera villkoren för en tillgänglig och innovativ miljö, levandegjord genom ett horisontellt och vertikalt campus.

Den nya byggnadens yttre gestaltning tar sin utgångspunkt i Eskilstunas historiska kvartersindelning med sina småskaliga och täta stadsrum, badhusets välproportionerade och fint inpassade skala med dess ljusa fasad och konsekventa fönsterplacering. Den nya byggnadens öppna och glasade bottenvåning perforeras av väl definierade entréer och utvändiga studieplatser, vilka låter kunskapsstråkets flöde passera genom huset och synliggöra verksamheten, som på så vis står i tydlig dialog med det omgivande stadsrummet.

De sammansatta volymerna och den nedbrutna skalan skapar en rumslig dynamik som i samspel med badhuset bildar en ny markant siluett mot den intilligande ån. Tätt inpå bildas på mer intima rum vilka skapar förväntan och nyfikenhet hos studenter, besökare och passerande. De små platsbildningarna i husens mellanrum bildar utvändiga studieplatser, hit kan man söka sig för att sitta under bar himmel, med utblick över förbipasserande och stadsliv.

BRITTA FORESTIER
Associate, Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef Learning
Tlf. +46 766 279 006

Fakta

Adress: Eskilstuna, Sverige
Omfattning: 18 300 m2
Byggherre: Mälardalens Högskola
År: 2014