MØLLEVANGSKOLEN

År 2003 brann en del av Møllevangskolen i Århus. Den tillbyggda delen av skolan ska etablera en närmare samverkan mellan inne och ute, så de gröna omgivningarna blir närvarande i hela skolan.

Skolan kommer att ha en struktur som är jämförbar med staden. Vart och ett av de tre avdelningar som skolklasserna delas upp i, utgör tre separata stadsdelar där eleverna känner sig trygga. I vart och ett av dessa områden utgör lokala torg en mötespunkt i det dagliga livet.

Den befintliga västra flygeln och den nya östra flygeln bryts av dessa lokala torg, som utåt uppträder som gröna byggelement. Här används spaljéer och klätterväxter, som betonar skolans gröna karaktär. Förutom att fungera som skolans gemensamma och lokala mötesplatser, öppnar de upp för samverkan mellan inne och ute.

I skolans mitt ligger de gemensamma funktioner som naturligt blir skolans centrala mötesplats. I samband med tillägg och ombyggnaden installerades i golvet en stor skärm som låter eleverna lösa olika uppgifter, till exempel engelska och tyska. De kan tävla mot varandra i matematikspel och använda sin kropp aktivt. Detta ger både en social och en pedagogisk funktion genom att kombinera lek, motion och utbildning. Det används dessutom för specialundervisning av hörselskadade elever.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adress: Møllevangs Allé, Aarhus
År: 2004-2006/2007
Omfattning: Nybyggnad ca. 3.000 m²; ombyggnad ca. 5.000 m²
Byggherre: Århus Kommun
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Viggo Madsen A/S
Totalentreprenör: NCC
Utmärkelse: Vidensbrønden emottog Red Dot Award i 2007