MOSAIKKEN

Bibliotek och aktivitetscenter

Mosaikken innehåller bl.a. bibliotek, filmsal, möteslokaler för föreningslivet, lokal konstutställning, undervisningslokaler och skoladministration för Kjellerup skola.

Intentionen med projektet är ett öppet och inbjudande hus som färgas av olika aktiviteter varje dag.

Huset öppnar sig mot entreplatsen som sammanbinder Mosaikken och idrottshallen. Därifrån kommer besökarna in på husets torg som också är en förbindelse till den existerande skolan. Torget är ett ljust rum med högt i tak med två avdelande element, ”rotundan” och hyllväggen, som båda kan ses utifrån och medverkar till att förmedla husets aktiviteter.

Biblioteket fördelar sig över två våningar. Rotundan används dagtid som auditorium för skolan och på kvällarna som biograf eller för offentliga föreläsningar/underhållning. Rotundan har stora vikväggar som kan öppnas så att man kan använda torget och rotundan tillsammans för större arrangemang och utställningar m.m. Aktivitetscentret är placerat i gatuplanet i kulturhusets västra del.

Det finns en stor grad av flexibilitet i Mosaikken, och huset har ritats så att många och vitt skilda aktiviteter kan försiggå samtidigt inom spännande arkitektoniska ramar. Projektet arbetades fram med involevering av användare från biblioteket, skolan och det lokala föreningslivet.

ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ Leder
Tlf. +45 4079 7011

Fakta

Adress: Skolevangen, Kjellerup
Omfattning: 2 800 m²
Uppfört: 2005
Byggherre: Kjellerup Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Møller & Grønborg
Ingenjör: COWI A/S