Näs Focksta

Projektet omfattar en förskola med två avdelningar skapade med höga arkitektoniska ambitioner. Tanken med den nya förskolans exteriöra utformning är att knyta an till övrig bebyggelsekaraktär och genom sin veckade taksiluett bryta ner skalan till en nivå anpassad till området och barnen som dagligen kommer att vistas i huset. Byggnaden är utformad för att skapa en god överblick, möjlighet att anpassa invändig rumsindelning fritt och erbjuda en spännande rumslig miljö där barn och personal kan trivas och utvecklas. 

Näs Focksta är ett naturskönt område beläget ca 10 min nordväst om Uppsala och förvärvades av NäFo fastighetsutveckling med målsättningen att planlägga och låta uppföra ett femtiotal villor och radhus i Vångdalens unika kulturmiljö. Utgångspunkten för planeringen av området har varit en mangårdsbyggnad från 1700-talet, vilken rustats upp och moderniserats. All ny omgivande bebyggelse är ritad av arkitekten Thomas Sandell och genomsyras av kopplingen mellan samtida arkitektur och lantlig svensk byggnadstradition.

 

OLA GÖRANSSON
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef LIVING SE
Tlf. +46 703 103 425

Fakta

Adress: Näs Focksta, Uppsala
Byggherre: Näfo Fastighetsutveckling AB
Omfattning: 500 m²
År: 2014-
Arkitekt: Arkitema Architects
Entreprenör: BWN Bygg AB