NATURAMA

I det nya museet är de besökande i hög grad själva en del av utställningen; upplevelsen lyfts från en passivt regstrerande upplevelse till en engagerande helhetsupplevelse där utställningen sätter besökaren i fokus.

Till det befintliga museet kopplas en ny utställningsbyggnad i tre plan. Den nya utställningen inryms principiellt i ett rum, för att genom ett grepp förmedla be- rättelsen som utställningen handlar om; tre organiskt utskurna plan placerade runt en lodrät axel skapar ett spännande och lättorienterat rum. Nederst med temat vatten, i mitten jord och överst luft.

Byggnadens spännande gestaltning bygger på att huset skapats ”inifrån och ut”. Dvs alla rum som knyter till utställningen är formade efter den som en rad förskjutna skal och separeras med ramper, trappor, gångbroar och balkonger som ger skiftande öppningar in till utställningen för att skapa nya spännande upplevelser; en transformationszon mellan inne och ute, ljus och mörker, uppe och nere osv.

Projektet är genomfört som ”Partnering” tillsammans med byggherre, brukare, konsulter, inspiratörer, entreprenörer och myndigheter som deltog från start till slut

ULRIK DYBRO
Arkitekt MAA
Produktionsdirektør
Tlf. +45 2081 8411

Fakta

Adress: Dronningemaen, Svendborg
Uppfört: 2004
Omfattning: Om- och tillbyggnad, ca 3.000 m²
Byggherre: Svendborg Kommune och Svendborg Zoologiske Museum
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Birch & Krogboe
Entreprenör: J&B Entreprise
Byggherrerådgivning: Niras
Övriga samarbejdspartnere: DR-Design har medvirket til udvikling af udstillingskonceptet