NAVITAS - CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE

Navitas är Århus nya centrum för  innovation och utbildning i Docklands i Århus, och ett ramverk för samverkan och synergi mellan mer än 2300 studenter, lärare, forskare och företagare från Ingenjörshögskolan i Århus, Aarhus School of Engineering och INCUBA.

Våra projektförslag till Navitas är en visionär, flexibelt lärande och innovationsmiljö i ett energi- och resursoptimerad arkitektur som är en del av en produktiv samverkan med det omgivande städer och hamnutrymme.

Det arkitektoniska konceptet består av två enkla element - en plattform som en "bastion" i två plan täckt med natursten och över en sex våningar "corpus" av paneler och fasadelement i glas.Arkitekturen både inne och ute är skapad för möten mellan människor, kvalitativa upplevelser och blir ett viktigt landmärke för Århus som kunskapsstad.

Projektet har utvecklats i den integrerade Energy Design (IED) process med fokus på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adress: Aarhus Hamn, Pier 2
Byggherre: Ingenjörshögskolan Aarhus Universitet, Aarhus Maskinmesterskole och INCUBA, Aarhus Kommun
Landskap: Arkitema Urban Design 
Ingenjör: Niras
Entreprenör: Hoffmann
Omfattning: 54.000 m² incl. offentlig parkeringsanläggning.
Tävlingsår: 2010