NORDSTJERNESKOLEN

Nordstjerneskolan är en kommunal grundskola i Frederikshavn, Danmark, med ca 1200 elever från första till nionde klass samt specialklasser.  Skolan är formad som en stjärna där varje spets har plats för två årsklasser och är unikt inredd med hänsyn till de åldersgrupper som vistas där. Den stora skolan delas på detta sätt in i mindre delar och skapar en miljö för barnen att vara trygga i och inspireras av. Skolan är byggd i två plan med ett för de äldre eleverna och ett för de yngre.

I stjärnans centrum möts alla skolans zoner, ett centrum för lärande som utmärks av ett bibliotek i formen av en stor röd trappa. Detta är skolans hjärta med en inspirerande miljö för lärande och socialt umgänge.

Skolan uppfyller danska energikrav enligt energiklass 2020 med hjälp av bland annat solpaneler

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Arkitekt MAA
Ass. Partner/Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adress: Olfert Fischersvej, 9900 Frederikshavn
År: 2011-2012
Omfattning: 13 500 m²
Byggherre: Frederikshavn Kommune och TEAM OPS
Arkitekt : Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: MT Højgaard og Brix & Kamp
Totalentrepr.: MT Højgaard
Övriga: Arkinord, Dan Ejendomme, DnB NOR Bank ASA
Utmärkelse: 1. plats i inbjuden EU tävling 2011