Nya Kungsberget

Nya Kungsberget planeras att inrymma högstadium, praktiskt gymnasium, kulturskola, två idrottshallar samt publika lokaler. Ambitionen är att låta utbildning, idrott och kultur få en framträdande och naturlig roll i staden genom att platsen framför byggnaden integreras i stadens offentliga rum och stråk.

Byggnaden har enkla, byggbara lösningar som kan ändras efter skiftande behov och som ger elever, lärare och andra brukare möjligheten att påverka och prägla sin fysiska miljö. Vi vet att läromiljöer förändras över tid och ibland i själva situationen. Vi ser huvudbyggnaden som en bokhylla med öppna och flexibla hyllplan som med tiden och kan inredas och förändras efter aktuella behov.

Huvudbyggnaden byggs i robusta material som kommer att åldras vackert och hålla i många år. Som stomme används massivträ i största möjliga omfattning kombinerat med ett rationellt klimatskal som ger mycket dagsljus. Utformningen är mycket energisnål med en yttre klimatskärm som utnyttjar och tillvaratar passiva energitillskott i form av värme och kyla. På taken finns utrymme för solpaneler och/eller solceller för att minimera byggnadens mängd köpt energi.

BRITTA FORESTIER
Associate/Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 766 279 006

Fakta

Adress: Drottningtorget, Linköping
År: 2017
Omfattning: 31 000 m²
Beställare: Lejonfastigheter
Arkitekt: Arkitema Architects