PANUM INSTITUTET

Panum är en del av Hälsouniversitetet vid Köpenhamns universitet. Panum Tower kommer att inrymma nya forskningslaboratorier, festsalen och inte minst nya studieområden och en ny central matsal. Utbyggnaden av Panumkomplexet kommer att ha en mycket speciell plats och exponering både på Campus Norr och i Köpenhamn som helhet.

Den nya byggnaden kommer tillsammans med Panum Building utgör en central fästpunkt för den framtida utvecklingen i Campus Norr och utvecklingen av stadsdelen i synnerhet. Byggnaden kommer med sina många forskare, studenter och gäster gjuta nytt liv i och urban verksamhet, precis där det är mest användbart i utvecklingen av samverkan mellan universitet och det lokala området. Området erbjuder moderna och hälsofrämjande aktiviteter som stöder "goda livet" för dem som bor runt, arbetar eller studerar på Panum.

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adress: Blegdamsvej, Köpenhamn N
Omfattning: 30 000 m²
Byggherre: BYGST
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskapsarkitekt: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Buro Happold och Grontmij
Övriga: CCO