Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life är med sina 90 000 m² den hittills största utbyggnaden av området runt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tillbyggnaden till universitetssjukhuset kopplas fysiskt ihop genom en trevånings passage över den starkt trafikerade Per Dubbsgatan som skapar en naturlig mötesplats mellan sjukvård, undervisning och forskning. I passagen möts människor tvärs över de medicinska disciplinerna i den gemensamma matsalen, caféer, undervisningslokaler, bibliotek samt mötes- och konferenslokaler.

Från början har Arkitema Architects fokuserat på att lyfta fram de människor som kommer att använda byggnaderna: forskare, studenter, läkare och invånare i Göteborg. Byggnaderna är sammankopplade med både Sahlgrenska Universitetssjukhuset i syd och med de medicinska institutionerna på Medicinareberget i norr. Detta gör Sahlgrenska Life till en knutpunkt för området där alla användares naturliga rörelselinjer samlas och korsas i en byggnad.

I de två byggnaderna med 11 respektive 21 våningar kommer det att skapas naturliga miljöer där det blir snabbt och enkelt att utveckla sin kunskap över olika medicinska områden. Flera våningar kommer även att innehålla privata företag som kommer nära den professionella vetenskapen som finns i universitetsmiljön och på sjukhuset. Det skapar grunden för kunskapsutbyte och en stark forskningsmiljö.

 

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adress: Per Dubbsgatan, Göteborg
Omfattning: 90 000m²
År: 2019-2021
Byggherre: Västfastigheter och Vitartes
Arkitekt: Arkitema Architects, Sweco