SAMSØ ENERGIAKADEMI

Samsø Energiakademi är ett hållbart flerfunktionellt hus för insamling och förmedling av kunskap från öns alla energiprojekt – från  vindkraftverk och halmbaserad fjärrvärme till raps­traktorer och solfångare. Samsø Energiakademi fungerar som ett konferenscenter för verksamheter, forskare och politiker som diskuterar energibesparingar och nya teknologier. Det finns också en utställning och energiskola för öns turister och skolelever. 

Målet har varit att på ett hållbart sätt skapa en attraktiv design för donatorer, sponsorer, användare och lokalbefolkningen - manifesterat i ett hus tänkt för internationella sammahang, för forskning och debatt om förnyelsebar energi. 

Huset ligger mitt på en grön äng med utsikt över havet. Dess design och konstruktion tar sin utgångspunkt i platsen, lokal byggtradition och minimering av resursförbrukning. Marken är en gammal sjöbotten med hög grundvattennivå, varför huset har byggts upphöjt på långa betongpelare. Byggnaden är beklädd med zink som i fasaderna bryts av med svartmålade fält i gran. 

Huset har uppförts som en lågenergibyggnad baserat på prefabricerade högisolerade byggelement med konstruktion inspirerad av det tyska passivhuskonceptet. För att minimera elförbrukningen har man arbetat med att optimera dagsljusinsläpp, solavskärmning och naturlig ventilation. Huset har en minimal dricksvattenförbrukning då det använder regnvatten till toalettspolning. Integrerat i zinktakets markanta profil finns en dold solvärmeanläggning och på taket finns synliga solceller. Samsø är idag självförsörjande med energi. 

Arkitema var generalkonsult i projektet och arbetade fram konceptet tätt samman med byggherren, forskare och övriga användare. Huset uppfyller dansk energiklass 2

LARS KVIST
Kompetenceleder Sustainability / Projektleder
Tlf. +45 6163 7403

Fakta

Adress: Strandengen 1, Samsø
Omfattning: 643 m²
Uppfört: 2006
Byggherre: Samsø Energiakademi
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Tækker Rådgivande Ingenjörer