STENURTEN

Daginstitutionen Stenurten ligger i Nørrebro i ett tätbebyggt område intill en kyrka men också i nära anslutning till en av stadsdelens gröna lungor.

Närheten till kyrkan krävde arkitektoniskt grepp som visar respekt för kyrkan som institution och historiskt monument. Mot kyrkan gräver byggnaden ned sig i marken och göms under sluttande tak med en grön växtbädd. Den låga bygghöjden mot kyrkan ger dagsljus mot kyrkan samtidigt som kyrkan fortsätter att uppfattas som en fristående byggnad. I sydväst ökar bygghöjden avsevärt, och huset öppnar sig med stora fönster mot lekplatsen, parken och solljuset från sydväst.

Byggnadens inomhusklimat har högsta prioritet – och spelar en viktig roll både i byggnadens arkitektoniska uttryck i byggnadens zonindelning och genom av naturlig ventilation. Byggnadens yttre material, timmerklädda fasader och det gröna taket i sned vinkel sänder eko-signaler.

THOMAS CARSTENS
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 4082 1416

Fakta

Adress: Hans Egedes Gade/Rantzausgade, 2200 København N
Byggherre: Københavns Kommun
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: NIRAS A/S
Omfattning: 80 barn, 1000 m²
Uppfört: 2001-02