Tillergymnasiet

Arkitema Architects förslag är vinnaren i tävlingen för om- och utbyggnaden av Tillergymnasiet i Trondheim. Projektet på 19 500 m2 kommer att förbättra utbildnings- och uppehållsmöjligheterna vid skolan som i dag har 650 elever. Med den nya planen skapas utrymme för 800 studenter på ett campus som relativt enkelt kan vidareutvecklas för att hysa de 1 000 elever som förvantas gå i skolan 2030.

Tillergymnasiet ska bli ett nav för kreativitet, kunskapsdelning, kultur och gemenskap. Utöver att skapa mer utrymme och bättre villkor för eleverna är meningen att skolan öppnas för lokalsamhället och därmed blir en samlingsplats för hela Tiller. Det vinnande förslaget har ett huvudstråk som hålls öppet under lektionstid och erbjuder områdets invånare tillgång till matsal, kafé, hörsal och bibliotek.

Bruket av trä i största möjliga mån, både utvändigt, i konstruktionen och invändigt kommer att skapa en uppseendeväckande byggnad som understryker skolans miljöaspekt. De lutande takytorna i tillbyggnaden är täckta av antingen solcellspaneler eller ljus takpapp, medan taket på befintliga byggnader täcks med sedumtak. För att uppnå kommunens ambitiösa energikrav ska även fasaden på den befintliga byggnaden isoleras.

Träbyggnadens enkla konstruktion ger stor flexibilitet då utbyggnaden fungerar som ett modulärt system som gör det lätt att lägga till eller ändra rum och lösningar efter framtida behov.

Astrid Charlotte Seeberg
Associated Partner/Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 909 52 461

Fakta

Adress: Østre Rosten 47, Tiller, 7475 Trondheim
År: 2018-2021
Omfattning: 1
7 000 m²
Beställare: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: ÅF Engineering
Utmärkelser: Vinnare av 
koncept- och projekteringstävling