Torsted Skole

Skolan har 16 klasser och en förskoleenhet, skoltorg med öppet kök, musik-och aktivitetssal och personalutrymmen. Skolans inre struktur och organisering är inspirerade av stadens olika platser, där det finns tydliga avgränsningar mellan offentliga områden och mer privata utrymmen.

Byggnadens centrum är skoltorget som är skolans dynamiska mötesplats. Alla funktioner och utrymmen i byggnaden är vända in mot detta utrymme. Det betyder att en mängd olika aktiviteter kan organiseras här.

Skolan är uppdelad efter årskurser som självständiga kvarter där eleverna kan känna trygghet och har överskådliga ramar. I vart och ett av dessa kvarter finns det uppehållsrum som fungerar som vardagsrum i elevernas dagliga liv.

Visionen är att både byggnaden och den utemiljön främjar barnens förmåga att lära sig och samarbeta. Den plats där de blir "redo att flyga".

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adress: Torsted Skolevej, Horsens 
Byggherre: Horsens Kommune 
Landskapsarkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: Grontmij 
Totalentreprenör: NCC
Omfattning: 3800 m2 
Uppförandeår: 2006