TRE FALKE SKOLEN

Den nya skolan är belägen i anslutning till Frederiksberg HF, Frederiksbergstadion och nya Tre Falke Hall (även den designad av Arkitema Architects). Skolan verkar samtidigt som en självständig enhet inom det övergripande komplexet och skolbyggnaden signalerar med sin enkla kubiska form och stora genomskinliga ytor en öppen och stilren miljö.

Att skapa en grund för personlig utveckling inom ramen för samhället uttrycks i det centrala skoltorget – ett utryme i trippel höjd, som sträcker sig genom hela byggnaden. Torget är skolans gemensamma uppehållsrum och används för speciella evenemang såsom skolfester, scenframträdanden osv.

Via den centrala trappan ges tillgång till de övre våningarna, där det finns öppna balkonger med utsikt över skolans torg. Balkongerna är aktiva områden med arbetsytor för små grupper som också fungerar som sociala mötesplatser.

Från balkongerna nås utrymmen som genom att använda vikväggar kan kombineras till stora klassrum och användas i tvärvetenskapliga projekt. Den flexibla designen ger möjlighet att växla mellan olika undervisningsmetoder och därigenom tillgodose elevernas olika behov.

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Ass. Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adress: Sønderjyllands Allé 2-4, 2000 Frederiksberg
Omfattning: 4 600 m² incl. parterreetage
Uppfört: 2001
Byggherre: Frederiksberg Kommun
Landskap: Arkitema Urban Design
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: Erik K. Jørgensen
Entreprenör: E. Pihl & Søn A.S