UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

University College Lillebælt har samlat sina vårdutbildningar i ett byggnadskomplex som även rymmer vårdfunktioner för Vejle kommun. Projektet är en del av ett nytt hälsocampus som uppförs vid Danska Gymnastik- och Idrottsförbundets (DGI) komplex i Vejle.

Projektet ger ett sammanhang till området som sammanbinds till ett stort vårdcampus. Samtidigt tar vårdhuset avstamp i den arkitektoniska grundidén från projekttävlingen om DGI-huset, där de dynamiska byggnadsformerna tar formen från de existerande och nya byggnaderna.

Huset är uppdelat i två olika höga delar med fyra och sex våningar och  båda har sin egen identitet med olika inredning. De förbinds med hjälp av landskapet som är fullt av rörelse och aktivitet. Det ena delen har ett inomhustorg i form av ett stängt atrium, det andra har ett ljust, öppet, gårdsrum  med förbindelse till entrén och vidare till den norra parkeringen. Härmed uppstår två olika enheter med egen karaktär och en aktiv zon som binder samman de två delarna. I denna dynamik finns det också visuell kontakt mellan husens olika nivåer vilket skapar gemenskap.

Arkitema vann tävlingen 2010 vilket blev starten för att utveckla området kring DGI och skapa möjligheter att integrera institutioner med liknande inriktning. Byggnaden uppfyller energiklass 2015

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Byggherre: UCL och Vejle Kommun
Omfattning: 18 800 m²
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
År: 2012–2014
Totalentreprenör: A. Enggaard A/S
Ingenjör: COWI