UNIVERSITY COLLEGE ROSKILDE

Campus Roskilde utgör en sammansättning av punktformade byggnadskroppar i olika storlekar, komponerade som  både en harmonisk och dynamisk helhetsupplevelse. Campusets struktur är utvecklat som en ”öppen plats”, vilket präglar både exteriören och interiören. Det syns i disponeringen och utformningen av det centrala torget och i hela komplexet som lärande landskap.

Visionen för projektet är att skapa en arkitektur som skapar ett ramverk för interaktion mellan de sex olika programmen. En byggnad där utbildning, lärande och praktik möts under samma tak i en öppen och inbjudande relation till omvärlden, med välfungerande studiemiljöer och bra arbetsplatser för lärare och personal.

Kodorden för en arkitektur som stöder detta är öppenhet, transparens, multifunktionalitet, flexibilitet och en välorganiserad logistik. Byggnadens arkitektur och utformning har som mål att skapa en miljövänlig byggnad som är bättre än lågenergiklass 1 och säkra en positiv upplevelse för brukarna genom ett gott inomhusklimat.

ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 4079 7011

Fakta

Adress: Trekroner Forskerpark, Roskilde
År: 2010
Omfattning: ca. 14.000 kvm
Byggherre: UCSJ
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Grontmij
Totalentreprenör: Pihl