VIA Campus Aarhus C

Via Campus Aarhus C är ett nytt campusområde på VIA University College. Här integreras ett flertal utbildningar.

Strukturen för VIA Campus C är skapad med utgångspunkt i stadsplanen som "en stad i staden" där fyra organisatoriska huvudelement utgör ryggraden – Videnstorvet, Læringsgaden, Kulturhuset och Læringsklyngerne.

Videnstorvet är uppdelat på flera våningar. De öppna sidorna som är vända mot staden synliggör livet som utspelar sig i huset. De stora fasadöppningarna skapar en mycket ljus miljö som främjar en känsla av att vara en del av stadens torg och dess verksamhet.

Læringsgaden är ett platt universum med olika horisontella byggnader som skapar öppna områden, och som genom sin passage mellan læringstorvet, kulturtorvet og læringsklyngerne kopplar ihop de olika världarna.

Kulturtorvet är ett mer robust universum med fantastiska funktioner och högt i tak. Vi vill skapa en "kulturmiljö" med en informell och öppen atmosfär där ljuset strömmar in i mötet med torget och de stora öppningarna till Silkeborgvej.

Tanken med att integrerar de olika utbildningsprogrammen är att samla specifik kompetens samtidigt som programmen kan utvecklas flexibelt och med möjlighet till professionalism och tvärvetenskaplighet. Byggnaden är inredd så att arkitekturen stöder olika yrkesgrupper som förs samman.

Projektet är ett resultat av en tävling. Projektets huvudsakliga idé och koncept skapades i samband med utformningen i tävlingen. Projektutvecklingen har sedan skett parallellt med det framgångsrika samarbetet mellan VIA, VIAs användare, totalentreprenör, markägare och den rådgivande gruppen.

Se drönarvideo från Via Campus och resten av Ceresbyen

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Arkitekt MAA
Ass. Partner/Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adress: Ceresbyen, Århus
​År: 2011-2015
​Omfattning: 46 000 m2
​Byggherre: VIA University College
​Arkitekt: Arkitema Architects
​Landskap: Arkitema Urban Design
​Ingenjör: Niras
​Byggherrerådgivare: Bascon A/S
​Projektutvecklare och totalentreprenör: A. Enggaard A/S