VIA CAMPUS AARHUS C - Inredning

Via Campus Aarhus C är ett nytt campusområde på VIA University College. Här integreras ett flertal utbildningar.

Arkitema Architects har varit ansvarig för utformningen av alla gemensamma utrymmen på VIA Campus C som bibliotek, matsal, studentcafé, reception, studiearbetsplatser och samtliga informella läromiljöer. Inredningen har utvecklats i samarbete med personalen och de studerande för att uppnå största möjliga symbios mellan funktion och estetik.

Syftet med utformningen av de gemensamma utrymmena är att skapa aktiva platser - både för lärande, men också som sociala mötesplatser för studenterna såväl inom som mellan utbildningarna. Inredningen är anpassad till de olika platsernas intensitet där studiezoner med hög aktivitet varvas med platser för lugn och återhämtning.

En annan viktig del i utformningen av studiemiljön på VIA Campus C är färgkonceptet. För att skapa stämning, miljö och mångfald i den 46 000 m² stora skolbyggnaden har man använt ett färgkoncept där varje byggnad har en egen färgvärld. Det finns fem huvudfärger - gult, grönt, blått, lila och orange. Förutom en unik atmosfär är det också ett viktigt inslag för orienteringen på området.

Möbelkonceptet är på samma vis avstämt med arkitekturens färgkoncept och skapar karakteristiskt inredda gemensamma ytor, speciella för varje byggnad. 

PERNILLE ØSTERGAARD SVENDSEN
Arkitekt MAA
Ass. Partner/Forretningsområdechef Learning
Tlf. +45 5077 7373

Fakta

Adress: Ceresbyen, Århus
​År: 2011-2015
​Omfattning: 46 000 m²
​Byggherre: VIA University College
​Arkitekt: Arkitema Architects
​Landskap: Arkitema Urban Design
​Ingenjör: Niras
​Byggherrerådgivare: Bascon A/S
​Projektutvecklare och totalentreprenör: A. Enggaard A/S