Arkitema Health

Sjukvårdsbyggnaden har en alldeles unik funktion för de människor som ska nyttja den. För läkaren och sjuksköterskan är det en arbetsplats där det handlar om att läka och rädda liv, där man ska utöva sitt yrke på bästa möjliga sätt och där det är viktigt att vara effektiv. För patienter och anhöriga är sjukvårdsinrättningen en plats där man ofta vill slippa vara, eftersom det kan vara en plats förknippad med motgångar och smärta. Det är viktigt för oss att vi i vår arkitektur skapar utrymme för både personal och patienter, som upplever inrättningen på helt skilda sätt, och vi strävar alltid efter att skapa ramar som tillgodoser alla användares behov.

Arkitektur för alla behov
Arkitektur är en viktig del av den helande läkeprocessen, och vi utnyttjar våra kunskaper och erfarenheter från ett stort antal större och mindre sjukvårdsinrättningar för att hela tiden förbättra denna aspekt. När en blivande mamma ska föda är det viktigt att förlossningssalen har den rätta storleken och rätt belysning – det ger bättre och mer smärtfria och okomplicerade födslar. När läkare och sjuksköterskor ska påbörja en insats i operationssalen är det viktigt att de rätta faciliteterna finns och att många personer och instrument får plats, så att patienten klarar operationen utan komplikationer. När terapeuterna på rehabiliteringscentren ska hjälpa rörligheten på traven, när våra äldre ska bo hemtrevligt och säkert under sina sista år och när den psykiskt sjuka behöver trygghet och behandling.

Vi vet att arkitekturen gör skillnad för människor, och därför fokuserar vi på hur vi på bästa möjliga sätt kan hjälpa patienter, anhöriga och anställda genom en genomtänkt design.