Capio Ortopediska Huset

Ombyggnad av kontorslokaler till operationsavdelning

Capio valde Arkitema Architects för att projektera ombyggnad av kontorslokaler vid Globen till en kombinerad operationsavdelning (ortopedisk dagkirurgi) och mottagning (öron näsa hals, gynekologi samt ortopedi). Utmaningen var att tillsammans med Capios team skapa fysiska förutsättningar för att nå målen för kvalitet, tillgänglighet och effektivitet, och att skapa en lättillgänglig operations- och mottagningsverksamhet med logiska och effektiva flöden. 

Operationsavdelningen innehåller ett dagrum och förberedelserum för preoperativ fas, operationssalar med alla supportfunktioner, omklädning för patienter, uppvaksavdelning med expedition för sköterskor och pentry för patienter samt personalrum. Mottagningen innehåller 12 mottagningsrum, receptionen för mottagning och operation, omklädning för personal samt sköljrum.

För att nå utökad kapacitet inom ortopedisk dagkirurgi behövdes en kompakt men funktionell planlösning. Att tolka vårdprocessens funktionella krav och förväntade flöden av patienter, personal och material var grunden för vår analys.

URBAN BLOMBERG
Arkitekt
Affärsområdeschef Vård
Tlf. +46 709 628 438
VIKTOR AHNFELT
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 729 684 933

Fakta

Adress: Arenavägen 21, Johanneshov
År: 2014
Omfattning: 850
Kund: Capio
Arkitekt: Arkitema Architects
Entreprenör: FSG Entreprenad AB