Capio S:t Görans Sjukhus

Med patienten i centrum på framtida S:t Görans Sjukhus

Målsättningen med uppdraget är att uppnå en ökad vårdproduktion med 62 nya vårdplatser och cirka 4000 förlossningar per år för att avlasta vården i Norra Stockholm när Nya Karolinska Solna ersätter Karolinska i Solna. Uppdraget omfattar om- och nybyggnation av nya vårdavdelningar, mottagningar, förlossning och BB, operationssalar, uppvak, röntgen, intensivvård, administration samt ny entré.

Projektet har ett arkitektoniskt fokus på integrering av den stora byggnadsvolymen i stadsmiljön samt med de befintliga sjukhusbyggnaderna. Samtidigt är uppdraget att säkerställa att den större volymen inte sker på bekostnad av patientfokus. Komplexiteten i uppdraget är stort både vad gäller stadsbyggnadsfrågan, inplacering av verksamheter i nya och gamla lokaler med goda samband och att med delvis låga våningshöjder rymma tekniskt avancerad utrustning.

På det framtida S:t Göran kommer patienten i centrum med enkelrumsavdelningar, därutöver tillför vi som arkitekter viktiga mjuka värderingar.

Gestaltning och brukarmedverkan är och har varit en viktig del parallellt med en tidig bygglovsprocess. Projektering görs med utgångspunkt i full BIM med rumsdatabas för areaberäkningar, kalkyler samt tidsplansimuleringar. Projektet omfattar även olika flöden i sjukhuset gällande patienter och personal samt förbrukningsmaterial och sterilgods.

 

URBAN BLOMBERG
Arkitekt
Affärsområdeschef Vård
Tlf. +46 709 628 438

Fakta

Adress: Sankt Göransplan 1, Stockholm.
År: 2015 (Har funnits på nuvarande plats sedan 1888, dagens byggnader är från 80-talet.)
Omfattning: 45 000 m² om- och tillbyggnad
Kund: Locum AB
Arkitekt: Arkitema Architects tillsammans med Cedervall Arkitekter
Landskap: Landskapslaget AB
Ingenjör: Sweco AB, ÅF AB