Capio S:t Görans Sjukhus

Målsättningen är en ökad vårdproduktion med 62 nya vårdplatser och cirka 4 000 förlossningar per år för att avlasta vården i Norra Stockholm. Uppdraget omfattar om- och nybyggnation av nya vårdavdelningar, mottagningar, förlossning och BB, operationssalar, uppvak, röntgen, intensivvård, administration samt en ny entré.

Projektet har ett arkitektoniskt fokus på integrering av den stora byggnadsvolymen i stadsmiljön samt med de befintliga sjukhusbyggnaderna. Samtidigt är uppdraget att säkerställa att den större volymen inte sker på bekostnad av patientfokus. Komplexiteten i uppdraget är stort både vad gäller stadsbyggnadsfrågan, inplacering av verksamheter i nya och gamla lokaler med goda samband och att med delvis låga våningshöjder rymma tekniskt avancerad utrustning.

Gestaltning och brukarmedverkan har varit en viktig del parallellt med en tidig bygglovsprocess. Projektering görs med utgångspunkt i full BIM med rumsdatabas för areaberäkningar, kalkyler samt tidsplansimuleringar. Projektet omfattar även olika flöden i sjukhuset gällande patienter och personal samt förbrukningsmaterial och sterilgods.

 

URBAN BLOMBERG
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 709 628 438

Fakta

Adress: Sankt Göransplan 1, Stockholm.
År: 2017 
Omfattning: 45 000 m² om- och tillbyggnad
Beställare: Locum AB / Skanska
Arkitekt: Arkitema Architects, Cedervall Arkitekter
Landskap: Landskapslaget AB
Ingenjör: Sweco AB, ÅF AB