DET NORSKE RADIUMHOSPITAL

Behandlings- och forskningsinstitut i Oslo

Det norske Radiumhospital utgör en klar och effektiv ram för behandling och forskning och innehåller samtidigt en stor grad av flexibilitet för att kunna möta framtida ändringar i användning och behov. Utbyggnaden säkrar sjukhusets internationella profil inom behandling och forskning.

Komplexets funktioner är tydliggjorda i byggnadsstrukturen. På en tung bas placeras ett lättare transparent byggnadskomplex. Den tunga basen har karaktär av ett geometriskt format landskap som innehåller de nödvändiga basfunktionerna för själva forskningen. Forskningsinstitutets laboratorier är däremot ett transparent och nättare byggnadskomplex som synliggör och uttrycker forskningens och tankens väsen i sjukhusets utåtriktade verksamhet. 

 

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adress: Ullernchausseen, Oslo, Norge
År: 2004 - 2008
Omfattning: 34 500 m²
Beställare: Det Norske Radiumhospital HF
Arkitekt: Arkitema Architects och Henning Larsen Architects
Landskap: Bjørbekk og Lindheim A/S
Ingenjör: Rambøll Norge A/S (el, konstruktion), Mek-consult A/S (VVS)