DNV GØDSTRUP

Ett av Danmarks största nybyggnadsprojekt inom vårdsektorn

I september 2011 valde Region Midtjylland CuraVita och Arkitema Architects som vinnare av tävlingen om det nya storsjukhuset i Gødstrup norr om Herning. Med en budget på 2.3 miljarder DKK blir DNV- Gødstrup ett av Danmarks största nybyggnadsprojekt inom vårdsektorn och sätter standarden för framtida sjukhusbyggnationer i Danmark.

Forskning visar att nära kontakt med naturen hjälper till att främja patienternas tillfrisknande och personalens trivsel. CuraVita har därför lagt stor vikt vid att låta det omkringliggande landskapet inspirera förslaget. Man har använt material som leder tankarna bort från traditionellt kliniska sjukhusmiljöer och istället mot en trygg och hemtrevlig atmosfär.

Som en naturlig förlängning av landskapets horisontella linje har det vinnande förslaget förankrats i en vidsträckt bas som innehåller öppenvårdskliniker, bilddiagnostik, kirurgi och kontor. Vårdavdelningarna har placerats ovanpå basen som nätta, horisontella skivor. För att säkerställa effektivitet i arbetet är det nära kontakt mellan alla avdelningar och specialistfunktionerna. Patienten har därför korta vägar till t.ex. röntgen och poliklinisk behandling, men generellt är tanken att specialisten kommer till patienten istället för det omvända. Genom att koncentrera transportvägarna skapar förslaget ett sjukhus där patienten är i centrum och där närheten till specialisterna hjälper till att säkerställa en snabb och riktig diagnos.

Det vinnande förslaget har tagits fram med hjälp av en omfattande användarmedverkan. Huvudmålet med att involvera personalen vid framtagandet av förslaget har varit:

-att säkra projektets funktionalitet och andra användarrelaterade kvaliteter

-att säkra relevant informationsflöde från Hospitalsenheten Vest till CuraVita

-att skapa kunskap om-, motivation för-, och ägarskap till projektet, och därmed säkerställa ett konstruktivt engagemang i de professionella miljöerna – till fördel för projektet, och därmed för DNV- Gødstrup

Användargrupperna har varit sammansatta av representanter från de funktioner som ingick i planeringen, och av medarbetare med detaljkunskap i de olika rumstyperna i den egna avdelningen. Utöver personalen har bl.a. representanter för projektsekretariatet, arbetsmiljökoordinator och representanter för patientsäkerhet och hygien ingått i grupperna.

Gødstrup uppfyller dansk energiklass 2020

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adress: Gødstrup, Herning 
År: 2011-2016 (etapp 1) 
Omfattning: 115 000 m² + 15 000 m² psykiatri (Etapp 1 utgör ca. 90 000 m²)
Beställare: Region Midtjylland
Arkitekt: Arkitema Architects, AART, Nordic (Tidligere NSW) (NO) 
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Grontmij, Moe & Brødsgaard
Hospitalsplanlæggere: Hospitalitet (NO)