Drottning Ingrids Trädgård

Omsorgsbygg vill skapa en ny boendeform för personer med demens i Oslo. Arkitema Architects har i samarbete med Hent och ÅF valts till att utveckla en så kallad trädgårdsstad som ska säkerställa ett värdigt och bra liv för de boende.

Konceptet tillgodoser en ökad livskvalitet bland de boende som ska kunna använda sina individuella resurser i en fri miljö där de kan röra sig inom trygga ramar. Omgivningen ska göra det möjligt för de boende att använda sig av sina sinnen och minnen från livet. Därför blir projektet också i hög grad anpassat till de personer som ska leva sin vardag i trädgårdsstaden så ett de kan känna sig hemma. Trädgårdsstaden kommer också att innehålla restaurant, café, kulturhall, butik, frisör- och fotvårdssalong. Dessa möjligheter blir öppna för alla och skapar möjlighet för integrering med grannar och närmiljön. Målet är att dra in det omgivande stadslivet in i trädgårdsstaden, till förmån för både boende och besökare.

Projektet ska stå färdigt hösten 2021, och blir självförsörjande av energi genom solceller på taket, och regnvattenshanteringen ordnas med hjälp av sedumtak. Byggnaden blir som alla Omsorgsbyggs projekt BREEAM-certifierat.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601
Chris Olborg
Associated Partner
Forretningsområdesjef Living
Tlf. +47 917 89 492
Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498
Nora Bille
Associate, Arkitekt
Kreativ Leder
Tlf. +47 400 76 384

Fakta

Adress:Oslo
År: 2019-2021
Omfattning: 1
7 000 m²
Beställare: Omsorgsbygg
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: ÅF Engineering
Entreprenör: HENT