ESBJERG PSYKIATRI

Arkitemas förslag till om- och tillbyggnad är en fortsättning av den existerande klassiskt vinkelräta ordningen av byggnaderna på platsen. De nya byggnaderna placeras så att den samlade byggnadsmässiga strukturen avspeglar en klar funktionell delning och en hierarkisk ordning mellan funktionerna. Den ursprungliga vackra sanatoriebyggnaden från 1907 utgör anläggningens centralpunkt och bildar i förslaget en delning mellan ankomstsidan och parksidan för att skapa en offentlig del på framsidan och en mer privat del på parksidan. 

Huvudbyggnaden, och de senare påbyggda delarna, inrymmer anläggningens huvudkorridor i gatuplanet. Denna förbinder de nya och gamla vårdavdelningarna på var sin sida av huvudbyggnaden. Därmed framstår anläggningen som en kompakt struktur, sammanbundet av huvudkorridoren som innehåller alla gemensamma rum. Framför huvudbyggnaden finns en tydlig och central ankomstplats som på ena sidan avgränsas av barn- och ungdomspsykiatrins existerande byggnad, och på andra sidan av den nybyggda geriatriska psykiatrin. Mot huvudvägen avgränsas platsen av en delvis öppen plantering så att den vackra huvudbyggnaden är synlig från vägen och att anläggningen utifrån sett ger ett öppet och välkomnande intryck. 

Läs mer om hur Esbjerg Psykiatri fungerar för patienter och personal.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adress: Gammel Vardevej, Esbjerg
År: 2011-2014
Omfattning: 6 600 m²
Beställare: Region Syddanmark
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Rambøll