FRAMTIDENS AKADEMISKA B14

Ombyggnad för framtida vårdbehov 

Ombyggnaden av en byggnad från tidigt 70-tal sker med ett 40-årsperspektiv. Uttjänta tekniska system (vvs, el, data, sprinkleranläggning) kommer att ersättas för fortsatt god försörjning till vårdens lokaler, ökad energieffektivitet och flexibilitet. Ombyggnaden är uppdelad i tre etapper med pågående verksamhet i huset. Uppdraget innehåller system- och bygghandling för typvårdplan.

Vi har utvecklat en planlösning med nästan uteslutande enpersonsrum som uppfyller vårdhygieniska krav och arbetsmiljöverkets krav.  Anpassning av planlösningar för vårdavdelningar till nuvarande och framtida krav innebär  typvårdplan på ungefär hälften av våningarna i huset. Denna lösning innebär framtida flexibilitet då vårdplanen tillhandahåller en avvägd fördelning mellan vårdrum och klinisk supportyta/servicefunktioner.

Efter ombyggnationen nya införs nya arbetssätt med team som fokuserar på en mindre grupp patienter. Typvårdplanen medger att olika typer av vård bedrivs sida vid sida då de kliniska supportytorna är utformade för att möta ett flexibelt användande.

Färgsättningen syftar till att skapa en helhet som förmedlar glädje, positiv energi och som talar till det friska hos patienterna. Kulörerna är klara och ställs i kontrast till vitt på väggar och tak och grå toner på golven.

Grafiska färgfält skapar identitet och karaktär och bidrar till orienteringen. Våningsplanen skiljs åt med olika kulörer. Personalens lokaler får en lugnare och vilsam karaktär med fokus på funktionen av pausyta. 

Projektet har miljöbyggnad silver. 

URBAN BLOMBERG
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 709 628 438
VIKTOR AHNFELT
Arkitekt SAR/MSA
Associerad partner/Kreativ ledare
Tlf. +46 729 684 933

Fakta

Adress: Sjukhusvägen 16, Uppsala
År: 2012-2016
Omfattning: 21 500 m²
Beställare: Landstingsservice
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Landskapslaget
Entreprenör: Byggconstruct