hälsecenter VEJLE

Hälsocenter Vejle är ett hälsoorienterat hus för Vejle kommun och Region Syd med ca 370 anställda och ca 800 besökare per dag. Därutöver innehåller huset UCLs sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, huvudadministration och center för läromedel för ca 500 studerande och 100 medarbetare.

Hälsohuset är centralt placerat i det som blir Vejle kommuns framtida campusområde för undervisning och idrottskultur, där hälsa, rörelse och lärande är de viktigaste knutpunkterna. Byggnaden reser sig med sina upp till sex våningar som en välkomnande port till området och består av två sammanhängande byggnader i formen av en åtta. Byggnaden skapar ett sammanhang mellan de gemensamma ytorna och lokalerna inredda för varje hyresgästs specifika behov. Därutöver sammanflätar huset de olika funktionerna och har goda visuella förbindelser internt. Interiören är ljus, öppen och välkomnande. Det används bl.a. träelement som en stor skulptural trappa i atriet.

Kommunala och regionala sundhetsrelaterade funktioner knyts samman med undervisningsdelen i huset. Byggnaden är mycket flexibel och dynamisk och kan snabbt och smidigt anpassas efter ändrade behov från användarna. Byggnaden rymmer många olikartade rum, inklusive träningssalar, tandkliniker, behandlingsrum, hälsoadministration, psykiatri, matsals- och mötesfaciliteter, ett stort auditorium, bibliotek, center för läromedel, CareLab samt diverse administrationer.

Arkitema Architects har bistått A. Enggaard från den första volymstudien av grunden fram till att den nyckelfärdiga byggnaden överlämnats till användarna. Utöver klassiskt arkitekt och landskapsarkitektarbete har Arkitema genom processen också utfört brukarmedverkan och workshops med de olika användargrupperna. 

 

STENCE GULDAGER
Associate/Arkitekt cand.arch.
Kreativ leder
Tlf. +45 23831854

Fakta

År: 2012–2014
Beställare: A. Enggaard A/S, Vejle Kommun
Omfattning: 18 800 m²
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: COWI