HÄLSOHUS NØRREBRO

Arkitema har i samarbete med AI tagit fram ett om- och tillbyggnadsprojekt av 3F’s byggnad på Rådmandsgade på Nørrebro. Byggnaden skall vara Nørrebros nya hälsohus och uppförs som en enkel konstruktion med en kombination av lätta ljusa fasadpartier och stora glasfält. Vid fasaderna planteras klätterväxter som ger solavskärmande effekt. 

Alla gemensamhetsfunktioner placeras i gatuplanet - reception, café, omklädningsrum och multisal. Första våningen används för vård med en dygnsöppen vårdklinik med separat ingång. Övriga våningar är primärt rehabiliteringscenter, men innehåller också personalrum som delas av hela huset. 

Den landskapliga bearbetningen av utomhusområdet har gjort med fokus på rehabilitering. Det finns en bollplan, olika trappor och andra olika aktivitetsfrämjande installationer. Huset tar hand om bl.a. KOL, diabetes och hjärtpatienter och även rehabilitering av ortopedkirurgiska patienter. Det finns också vägledning i motion och kost, erbjuden på flera olika språk, rökavvänjning, hälsorådgivning och samtal om alkoholvanor. 

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adress: Rådmandgade, Nørrebro
År: 2013
Omfattning: 5 400 m²
Beställare:3F
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: AI-gruppen
Huvudentreprenör: Enemærke & Petersen