HELSINGBORGS LASARETT

Helsingborgs Lasarett utvidgas med en ny byggnad som kommer rymma somatisk vård, psykiatriska avdelningar och laboratorier. Vårt förslag har gjorts kring generella, generiska lösningar för optimalt utnyttjande av ytan och för att säkerställa framtida flexibilitet – både för varje enskild enhet och även för deras samarbete. Basen är en inre slinga mellan verksamheterna som ett genomgående funktionselement och ett inre gårdsrum eller atrium som ger optimalt dagsljusförhållande till alla rum. Basenheterna kopplas ihop till en funktionell struktur med korta transportvägar och klara vertikala förbindelser. Takytan bryts upp i nivåer och man skapar gröna takträdgårdar för psykiatrivården.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Senior partner / Segmentchef Sundhed
Tlf. +45 2672 2601
URBAN BLOMBERG
Arkitekt
Affärsområdeschef Vård
Tlf. +46 709 628 438

Fakta

Adress: Södra Vallgatan, Helsingborg 
År: 2013 (tävling) 
Omfattning: 35 000 m² 
Byggherre: Regionservice, Region Skåne 
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design 
Ingenjör: Buro Happold