KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET - NY RESERVKRAFT SAMT DRIFTCENTRAL

En nybyggnad för 5 nya reservkraftaggregat (vardera 12,5 MVA och 25 ton), komplettering med ytterligare kraftmatningar och ändrad nätspänning/ förbättrad kanalisation gör sjukhuset rustat för framtiden. Vi har ritat en ny byggnad - K11 för reservkraftaggregat som även skall inrymma driftcentral för hela sjukhuset.

Reservkraftbyggnaden placeras i anslutning till befintliga försörjningsbyggnader. Detta komplex – Teknikcentrum- avviker från Karolinska sjukhusets tegelarkitektur och markerar på så sätt sin särskilda funktion. Ordning, enkelhet och teknologi skall vara ledord för Teknikcentrums arkitektur. Framträdande element är driftcentralens glasade fasad med solavskärmning, genombrutna skärmar för apparater på taket samt en tydlig entré för hela teknikcentrum.

URBAN BLOMBERG
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 709 628 438

Fakta

Adress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Sverige
År: 2004-2005 
Omfattning: 3 500 m² 
Beställare: Locum AB
Arkitekt: Arkitema Architects