Löwenströmska sjukhuset byggnad 01

En omfattande teknisk upprustning av hela sjukhuset med utbyte av samtliga systemen för vvs, el, reservkraft och brand, nyinstallation av kylsystem och sprinkleranläggning inklusive ombyggnader, ytskikts renoveringar, verksamhetsanpassningar samt ombyggnad av vårdavdelning. Allt för att kunna möta morgondagens krav på moderna sjukhusmiljöer.

Sjukhusbyggnaden stod i ett stort behov av uppgradering av det brandtekniska skyddet och de tekniska systemen efter sina drygt 50 år i drift. Planeringen av projektet startade 2008 och består av två huvudspår; teknisk upprustning samt verksamhetsanpassningar. Uppdraget omfattar även ombyggnad av vårdavdelningar till en ny modern standard. Projekteringen berör 10 olika verksamheter, bl a dialysmottagning, röntgen, lab, operation, specialistmottagningar, administration, vårdavdelningar mfl.
Vårt uppdrag innebär att uppgradera husets funktionella och tekniska standard och samtidigt behandla byggnaden med respekt; bevaka, bevara och stärka husets kvalitéer.

I Arkitema Architects uppdrag ingår projektering av program-, system- och bygghandling för teknisk upprustning med omfattande funktionella anpassningar av lokaler för befintliga och nya verksamheter, samt ombyggnader för att uppfylla gällande tillgänglighets- och miljökrav.
Vi samarbetar tätt tillsammans med beställaren, verksamheter, övriga konsulter, produktionsledning och entreprenörer i en form av partneringupplägg.

URBAN BLOMBERG
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 709 628 438
IZABELA KJELLMAN
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 723 808 898

Fakta

Adress: Löwenströmska Sjukhuset, Upplands Väsby
År: 2011-2017
Omfattning: Nybyggn: Fläktrum för operation, ca 1185 m². Reservkraft, ca 120 m². Ombyggn: Byggnad 01, ca 35 000 m²
Beställare: Stockholms läns landsting genom Locum AB
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Landskapslaget
Konstruktör: Ramböll