NYTT CENTER FÖR STRÅLNINGSTERAPI I NÆSTVED

Nytt center för strålningsterapi i Næstved

Centret är en tillbyggnad om ca 2 000 m² fær det existerande centret innehåller väntrum, undersökningsrum, två acceleratorrum samt kemoterapi. Byggnaden innehåller också kontor, personal- och mötesrum.

Projektet är en utökning av existerande strålbehandling där vi placerar de nya acceleratorrummen på den motsatta sidan av entrén. Med denna lösning skapar vi en öppen och tilltalande entré och en sammankoppling mellan den existerande byggnaden och tillbyggnaden. Vi minimerar också störningar under byggtiden då existerande acceleratorrum kan vara i drift under tiden.

I tillbyggnaden till den avlånga byggnaden har vi fortsatt med samma material som den existerande med primärt gul och röd mursten, glas och aluminium. Målsättningen för energiförbrukningen är att hålla dansk energiklass 2015.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adress: Ringstedgade 61, 4700 Næstved
År: 2013-2014
Omfattning: 2 000 m²
Beställare: Region Sjælland
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Balslev Rådgivende Ingeniører A/S
Totalentreprenör: KPC København A/S