PSYKIATRISK CENTER AMAGER

Psykiatricentrets placering mitt mellan stad och landskap utnyttjas för att skapa både upplevelserika och trygga uterum där patienterna bor med närhet till naturen. Tätt inpå centret finns små, trygga, trädgårdar som anknyter till det omkringliggande urbana parkområdet. Från närmiljön i atrierna kan man bege sig från huvudgator till lokalgator till gårdsmiljöer som utformats med stimulerande miljöer.

Dialogen mellan byggnadens inre och uterummen är närvarande överallt och gör det lätt att orientera sig. Invändigt är det en ljus och luftig atmosfär, dagsljuset strömmar in via överljus, atriumgårdar och stora glaspartier. En byggnation som ger massor av ljus och luft till patienterna där vi samtidigt har månat om  både patienternas och personalens säkerhet. 

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adress: Digevej 110, København S
År: 2000-2002
Omfattning: 11 800 m²
Beställare: Hovedstadens Sygehusfællesskab
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Ludo Duys landskabsarkitekt
Ingenjör: Søren Jensen A/S (konstruktioner, ventilation, VVS) Balslev (el)