Psykiatriskt sjukhus i Trollhättan

Ett nytt psykiatriskt sjukhus ska uppföras vid Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL, i Trollhättan. Där ska säker vård och kontakt till naturen vara i fokus. En av åtgärderna för den nya psykiatrin är därför att skapa både privata och offentliga zoner med olika karaktär, så att patienterna själv kan välja att vara mer eller mindre sociala i takt med deras läkeprocess.  

Det psykiatriska sjukhuset är designat med ett centrum som blir basen för gemenskap och aktivitet med en multihall och gemensam matsal. Från gemenskapsdelen nås de mer privata avdelningarna, där närhet till naturen ska bidra till att skapa en lugn och positiv miljö. Varje avdeling får tillgång till utomhusterrasser och en central grön trädgård. På avdelningarna skal snabb tillgång och transparans i form av stora glaspartier mot gemenskapsområdena och uteytorna säkerställa överblick och därmed skapa en säker miljö för både patienter och personal. 

Det psykiatriska sjukhuset ska dessutom förbindas med det befintliga sjukhuset via en tunnel, för att understödja ett nära samarbete och god åtkomst för patienter och personal. På det sättet kan patienter få rätt behandling från båda sidor av hälso- och sjukvården.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adress: Lärketorpsvägen, 461 73 Trollhättan, Sverige
År: Inflyttning 2020
Omfattning: 16-23.000m²
Beställare: Västfastigheter
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskapsarkitekt: Arkitema Architects