SHENZHEN PEOPLE’S HOSPITAL

2010 färdigställdes ett stort sjukhuskomplex med en totalareal på 283.000 m² i den sydkinesiska miljonstaden Shenzhen i Kina. I projektet har man stått inför en unik situation att förena moderna visioner inom skandinavisk vård med traditioner och innovationer från den kinesiska kulturen och vården för att skapa framtidens behandlingscenter. 

Shenzhen People’s Hospital är ett medicinskt- och kirurgiskt sjukhus som sammanbinder undervisnings- och forskningsfaciliteter inom samma struktur. Det nya sjukhuskomplexet är kategoriserat som ett ’first class Hospital’ som därmed besitter de modernaste och mest framstående inom sjukhussektorn. Fokus har lagts på implementering av high-tech CPU-kontrollerad behandling, hälsa och logistik. 

Sjukhusets masterplan och det unika samspelet mellan de enskilda sjukhusavdelningarna ger både patienter och personalen upplevelsen av kvalitet, ro, kompetens och professionalism mitt i stadens hektiska tempo. Shenzhen Peoples Hospitals design kännetecknas av den skandinaviska arkitekturen och livsstilen. 

BENDT ALMVIG
Arkitekt MAA
Seniorkonsulent
Tlf. +45 4018 4355

Fakta

Adress: Shenzhen, Kina
År: 2004-2011
Omfattning: 283 000 m²
Beställare: Shenzhen People’s Hospital
Arkitekt: Arkitema Architects och BIAD (CN)
Landskap: Arkitema Urban Design och BIAD (CN)